<address id="bnlhz"><listing id="bnlhz"></listing></address>

    <form id="bnlhz"></form>

     En Toggle navigation

     服务支持

     Support

     乘用车替换销售中心

     区域职务姓名省份电话邮箱
     北区区域经理韩喜强(代理) 18640583958xqhan@prinxchengshan.com
     销售代表潘慧卓黑龙江18661435302hzpan@prinxchengshan.com
     销售代表郑宇吉林、蒙东13795061261yzheng@prinxchengshan.com
     销售代表阎志超辽宁15662368668zcyan@prinxchengshan.com
     销售代表王伟北京、天津18963123966wwang@prinxchengshan.com
     销售代表宋康河北15684502599ksong@prinxchengshan.com
     销售代表张云鹏山西、蒙西15035663286yupzhang@prinxchengshan.com
     中区区域经理宁鸿翔 18963117880hxning@prinxchengshan.com
     销售代表刘晓伟山东18963117989xwliu@prinxchengshan.com
     销售代表刘林河南18369619517liliu@prinxchengshan.com
     销售代表唐宏伟陕西15063128199hwtang@prinxchengshan.com
     销售代表汤雅楠湖北、安徽15336307099yntang@prinxchengshan.com
     销售代表王大伟甘肃、青海18906311991dawang@prinxchengshan.com
     销售代表张志文宁夏、新疆15662343617zwzhang@prinxchengshan.com
     销售代表陈杰四川、重庆13908360077jiechen@prinxchengshan.com
     南区区域经理陈立新 13346304999lxchen@prinxchengshan.com
     销售代表王志伟湖南、贵州18963117883zwwang@prinxchengshan.com
     销售代表王玺云南18606306887xwang@prinxchengshan.com
     销售代表彭昭都广西欧宝体育app、海南13475109009sdpeng@prinxchengshan.com
     销售代表郝占兴广东、江西15943265986zxhao@prinxchengshan.com
     销售代表郝宜臻福建、浙江13034569099yzhao@prinxchengshan.com
     销售代表王伟光江苏、上海15684585099wgwang@prinxchengshan.com
     欧宝体育app